Płatności SMS obsługuje firma RushPay.pl

Reklamacje prosimy składać tutaj

Globalny Event Drop(Stone) x2 na 1h

Kupujesz dropx2 dla każdego na 1h!
Treść SMS: ST.JUSTPVP
Numer: 76480
Koszt: 7.38zł (brutto z VAT)