Płatności SMS obsługuje firma RushPay.pl

Reklamacje prosimy składać tutaj

Konto MVIP

Wszelkie informacje i przywileje znajdują się w grze pod /mvip. Ranga jest na czas trwania jednej edycji.
Treść SMS: ST.JUSTPVP
Numer: 92521
Koszt: 30.75zł (brutto z VAT)