Przelewy bankowe obsługuje firma RushPay.pl

Reklamacje prosimy składać tutaj

Konto MVIP

Wszelkie informacje i przywileje znajdują się w grze pod /mvip. Ranga jest na czas trwania jednej edycji.
Koszt: 25zł (brutto z VAT)