Płatności PaySafeCard obsługuje firma RushPay.pl

Reklamacje prosimy składać tutaj

Konto SVIP

Wszelkie informacje i przywileje znajdują się w grze pod /svip. Ranga jest na czas trwania jednej edycji.
Koszt: 15zł (brutto z VAT)