Płatności SMS obsługuje firma RushPay.pl

Reklamacje prosimy składać tutaj

Konto SVIP

Wszelkie informacje i przywileje znajdują się w grze pod /svip. Ranga jest na czas trwania jednej edycji.
Treść SMS: ST.JUSTPVP
Numer: 91400
Koszt: 17.22zł (brutto z VAT)