Płatności PayPal obsługuje firma PayPal

Konto VIP

Wszelkie informacje i przywileje znajdują się w grze pod /vip. Ranga jest na czas trwania jednej edycji.
Koszt: 9zł (brutto z VAT)