Płatności SMS obsługuje firma RushPay.pl

Reklamacje prosimy składać tutaj

Konto VIP

Wszelkie informacje i przywileje znajdują się w grze pod /vip. Ranga jest na czas trwania jednej edycji.
Treść SMS: ST.JUSTPVP
Numer: 79480
Koszt: 11.07zł (brutto z VAT)